Kiedy udać się do logopedy?

Do logopedy nie jest wymagane żadne skierowanie. Im szybciej się zgłosisz, tym lepiej dla Twojego Dziecka oraz dla Ciebie!

Udaj się pilnie do logopedy, gdy Twoje dziecko:

 • w wieku 6 miesięcy nie gaworzy;
 • po ukończeniu 1 roku życia nie wypowiada sylab oraz pojedynczych słów;
 • przypuszczasz, że nie rozumie wydawanych przez Ciebie poleceń;
 • w wieku 2 lat nie potrafi wypowiedzieć prostych słów, np. mama, tata, baba, dada;
 • pomiędzy 2 a 3 rokiem życia nie wypowiada prostych zdań;
 • w wieku 3 lat nie wymawia którejkolwiek z samogłosek ustnych: [a], [o], [e], [i], [y];
 • w wieku 4 lat nie potrafi opowiedzieć historyjki obrazkowej, wypowiada tylko proste słowa, mówi równoważnikami zdań;
 • zniekształca wyrazy, nie wypowiada głosek: [k], [g], [l], [ś], [ź], [ć], [dź], [s], [z], [c], [dz];
 • zamiast głoski [f], [w] wymawia [p], [b], [h];
 • zamienia [g] na [k] oraz zamiast [r] mówi [j], bądź [l];
 • między 5 a 6 rokiem życia nie wypowiada następujących głosek: [l], [s], [z], [c], [dz], [ś], [ź], [ć], [dź], [k], [g], [ą], [ę];
 • gdy przestawia sylaby w obrębie wyrazu lub skraca wyrazy;
 • nawykowo oddycha za pomocą buzi;
 • podczas mówienia wsuwa język między zęby (w każdej pozycji ułożenia języka);
 • gdy masz wątpliwości czy dziecko słyszy.

Koniecznie zadbaj o wyrazistość swojej wymowy oraz popraw jakość swojego codziennego życia, gdy:

 • uległeś wypadkowi i doznałeś urazu czaszki;
 • zdiagnozowano u Ciebie guz śródczaszkowy, bądź jesteś po operacji jego usunięcia;
 • doznałeś udaru mózgowego, czego następstwem jest afazja;
 • jesteś po operacji usunięcia krtani;
 • masz paraliż części twarzy;
 • masz problemy z prawidłowym funkcjonowaniem narządów mowy;
 • Twoim problemem jest porozumiewanie się i prawidłowy odbiór otoczenia. 

Logopeda Częstochowa u Pawełczaka

Logopeda Częstochowa Pawełczak

Centrum Neurologopedyczne GRAMMATICAL oferuje usługi neurologopedyczne i logopedyczne dla dzieci i dorosłych obejmujące:

1. Profilaktykę:

 • Dysleksja
 • Dysortografia
 • Dysgrafia
 • Jąkanie-zacinanie
 • Opóźniony rozwój mowy
 • Specyficzne zaburzenia rozwoju językowego SLI

2. Diagnozę:

 • Badanie sprawności narządów artykulacyjnych
 • Badanie słuchu fonematycznego
 • Badanie umiejętności rozumienia i nadawania mowy
 • Badanie poziomu artykulacji głosek
 • Badanie analizy i syntezy wzrokowej
 • Określenie poziomu zaburzeń typu SLI
 • Diagnozowanie dysleksji, dysortografii, dysgrafii
 • Kompleksowe badanie i określenie rodzaju afazji, dyslalii, dysartrii
 • Badanie dojrzałości szkolnej
 • Autyzm
 • Zespół Aspergera
 • Dysfagia

3. Terapię mowy:

 • Opóźniony rozwój mowy
 • Dyslalia
 • Upośledzenie umysłowe w różnym stopniu
 • Mózgowe porażenie dziecięce
 • Autyzm
 • Zespół Aspergera
 • Zespół Downa
 • Zaburzenia genetyczne i neurologiczne (afazja, dysartria)
 • Mutyzm
 • Specyficzne zaburzenia rozwoju językowego SLI
 • Korekcja i wspomaganie: dysleksji, dysortografii, dysgrafii
 • Jąkanie i zaburzenia fluencyjne
 • Osoby po udarze i urazach
 • Demencja
 • Choroba Parkinsona
 • Płodowy Zespół Alkoholowy FAS
 • ADHD
 • Dysfagia
 • Miastenia
 • Ćwiczenia doskonalące: orientację przestrzenną, koordynację i skupienie, słownik bierny, umiejętności logicznego myślenia i budowania wypowiedzi, percepcję wzrokową, słuchową i wiele innych.

Centrum logopedyczne prowadzi Pani Iwona Jarzabek