Logopeda Sobieskiego Częstochowa

Logopeda w Częstochowie w Przychodni Doktora Pawełczaka oferuje diagnozę i terapię logopedyczną oraz neurologopedyczną dla dzieci (w tym również najmłodszych pacjentów – niemowląt), młodzieży i dorosłych. W Częstochowie nasz logopeda dysponuje dwoma gabinetami dostosowanymi do potrzeb dorosłych i dzieci w każdym wieku. Gabinety wyposażone są w najnowsze narzędzia i materiały do terapii logopedycznej. Na wyposażenie składają się także wibratory logopedyczne oraz programy multimedialne.

Zarówno młodzieży jak i dorosłym zapewnia pomoc logopedyczną w problemach:

 • nieprawidłowej wymowy,
 • seplenienia międzyzębowego,
 • niewyraźnej mowy,
 • “francuskiego r”,
 • zbyt szybkiego tempa mówienia,
 • niepłynność mowy (jąkanie)

Dzieciom pomaga w zakresie następujących trudności:

 • nieprawidłowości u niemowląt i małych dzieci - np. wysunięty język na buzię dziecka,
 • zaburzenia połykania,
 • zaburzenia oddychania,
 • skrócone wędzidełko,
 • opóźniony rozwój mowy,
 • nieprawidłowa wymowa głosek,
 • seplenienie międzyzębowe,
 • niepłynność mowy (jąkanie)

Pacjentom zapewniamy wczesne wspomaganie rozwoju mowy dziecka oraz naukę czytania i pisania dla dzieci z ryzykiem dysleksji.

Prowadzimy również terapię dzieci cierpiących między innymi na:

 • autyzm,
 • mózgowe porażenie dziecięce,
 • dzieci niedosłyszących i niesłyszących
 • dzieci z rozszczepem podniebienia

Logopeda z naszej placówki jest przeszkolony w zakresie alternatywnych metod komunikacji (ACC). Wizyta w ramach terapii logopedycznej trwa przeciętnie 40-60 minut - w zależności od potrzeb i możliwości Pacjenta. Rodzaj, zakres i tempo ćwiczeń, logopeda dobiera indywidualnie do każdej osoby i przypadku. Czasami konieczne jest drugie spotkanie diagnostyczne.

Logopeda Częstochowa u Pawełczaka

Logopeda Częstochowa Pawełczak

Centrum Neurologopedyczne GRAMMATICAL oferuje usługi neurologopedyczne i logopedyczne dla dzieci i dorosłych obejmujące:

1. Profilaktykę:

 • Dysleksja
 • Dysortografia
 • Dysgrafia
 • Jąkanie-zacinanie
 • Opóźniony rozwój mowy
 • Specyficzne zaburzenia rozwoju językowego SLI

2. Diagnozę:

 • Badanie sprawności narządów artykulacyjnych
 • Badanie słuchu fonematycznego
 • Badanie umiejętności rozumienia i nadawania mowy
 • Badanie poziomu artykulacji głosek
 • Badanie analizy i syntezy wzrokowej
 • Określenie poziomu zaburzeń typu SLI
 • Diagnozowanie dysleksji, dysortografii, dysgrafii
 • Kompleksowe badanie i określenie rodzaju afazji, dyslalii, dysartrii
 • Badanie dojrzałości szkolnej
 • Autyzm
 • Zespół Aspergera
 • Dysfagia

3. Terapię mowy:

 • Opóźniony rozwój mowy
 • Dyslalia
 • Upośledzenie umysłowe w różnym stopniu
 • Mózgowe porażenie dziecięce
 • Autyzm
 • Zespół Aspergera
 • Zespół Downa
 • Zaburzenia genetyczne i neurologiczne (afazja, dysartria)
 • Mutyzm
 • Specyficzne zaburzenia rozwoju językowego SLI
 • Korekcja i wspomaganie: dysleksji, dysortografii, dysgrafii
 • Jąkanie i zaburzenia fluencyjne
 • Osoby po udarze i urazach
 • Demencja
 • Choroba Parkinsona
 • Płodowy Zespół Alkoholowy FAS
 • ADHD
 • Dysfagia
 • Miastenia
 • Ćwiczenia doskonalące: orientację przestrzenną, koordynację i skupienie, słownik bierny, umiejętności logicznego myślenia i budowania wypowiedzi, percepcję wzrokową, słuchową i wiele innych.

Centrum logopedyczne prowadzi Pani Iwona Jarzabek