Neurologopedia Częstochowa

Neurologopedia jest specjalizacją logopedii. W Częstochowie neurologopedią zajmuje się Pani Iwona Jarzabek - specjalista neurologopedii. Sam kierunek neurologopedii dotyczy diagnozy i terapii różnych postaci zaburzeń w komunikacji, które są spowodowane uszkodzeniem OUN (ośrodkowego układu nerwowego). Te uszkodzenia mogą dotyczyć zarówno dzieci jak i osóby dorosłe. Neurologopeda jako dziedzina dotyczy przede wszystkim terapii mowy u dzieci i osób niemówiących oraz terapią karmienia u dzieci i osób z zaburzeniami jedzenia.

Kiedy się zgłosić do neurologopedy?

 • jak twoje dziecko ma problem z mówieniem: dwuletnie a nawet trzyletnie dziecko nie mówi wcale lub mówi bardzo mało i niewyraźnie, ma wadę wymowy
 • jak twoje dziecko ma problem z jedzeniem: odmawia przyjmowania pokarmów o określonej konsystencji, ma trudności z gryzieniem, żuciem i połykaniem, nie lubi twardych pokarmów,a Ty nadal podajesz mu miksowane i papkowate pokarmy
 • jeśli u twojego dziecka obserwujesz nadmierne ślinienie się, stale uchyloną buzię
 • jeśli twoje dziecko jest wcześniakiem, długotrwale przebywało w inkubatorze, było karmione sondą
 • jeśli twoje dziecko jest dzieckiem z tzw. grupy ryzyka: urodziło się z ciąży o nieprawidłowym przebiegu, z trudnościami okołoporodowymi
 • jeśli u twojego dziecka zdiagnozowano zaburzenia neurologiczne, zespół genetyczny, zaburzenia ze spektrum autyzmu, opóźnienie psychoruchowe,
 • jeżeli ktoś z Twoich bliskich ma zaburzenia mowy po udarze (afazja) lub urazie mózgu
 • jeśli ktoś z Twoich bliskich mówi niepłynnie,

Logopeda Częstochowa u Pawełczaka

Logopeda Częstochowa Pawełczak

Centrum Neurologopedyczne GRAMMATICAL oferuje usługi neurologopedyczne i logopedyczne dla dzieci i dorosłych obejmujące:

1. Profilaktykę:

 • Dysleksja
 • Dysortografia
 • Dysgrafia
 • Jąkanie-zacinanie
 • Opóźniony rozwój mowy
 • Specyficzne zaburzenia rozwoju językowego SLI

2. Diagnozę:

 • Badanie sprawności narządów artykulacyjnych
 • Badanie słuchu fonematycznego
 • Badanie umiejętności rozumienia i nadawania mowy
 • Badanie poziomu artykulacji głosek
 • Badanie analizy i syntezy wzrokowej
 • Określenie poziomu zaburzeń typu SLI
 • Diagnozowanie dysleksji, dysortografii, dysgrafii
 • Kompleksowe badanie i określenie rodzaju afazji, dyslalii, dysartrii
 • Badanie dojrzałości szkolnej
 • Autyzm
 • Zespół Aspergera
 • Dysfagia

3. Terapię mowy:

 • Opóźniony rozwój mowy
 • Dyslalia
 • Upośledzenie umysłowe w różnym stopniu
 • Mózgowe porażenie dziecięce
 • Autyzm
 • Zespół Aspergera
 • Zespół Downa
 • Zaburzenia genetyczne i neurologiczne (afazja, dysartria)
 • Mutyzm
 • Specyficzne zaburzenia rozwoju językowego SLI
 • Korekcja i wspomaganie: dysleksji, dysortografii, dysgrafii
 • Jąkanie i zaburzenia fluencyjne
 • Osoby po udarze i urazach
 • Demencja
 • Choroba Parkinsona
 • Płodowy Zespół Alkoholowy FAS
 • ADHD
 • Dysfagia
 • Miastenia
 • Ćwiczenia doskonalące: orientację przestrzenną, koordynację i skupienie, słownik bierny, umiejętności logicznego myślenia i budowania wypowiedzi, percepcję wzrokową, słuchową i wiele innych.

Centrum logopedyczne prowadzi Pani Iwona Jarzabek