Wizyta u neurologopedy

Wizyta u neurologopedy może dotyczyć zarówno dzieci jak i dorosłych.

Dzieci:

W przypadku kiedy porad neurologopedycznych potrzeba Twojemu dziecku i jeśli Twoje dziecko jest pod stałą opieką lekarzy specjalistów (neurologa, genetyka, laryngologa, audiologa, foniatry, neurochirurga, gastroenterologa) należy zabrać jego dokumentację medyczną.

Warto przypomnieć sobie jak przebiegał rozwój Twojego dziecka - tzn. przygotuj odpowiedzi na nastepujące pytania:

 1. kiedy nauczyło się siadać, wstawać?
 2. czy krzyczało po urodzeniu?
 3. jak przebiegała ciąża?
 4. jak przebiegał poród?;
 5. co nasze dziecko lubi robić?
 6. jak się bawi?
 7. czym się bawi?
 8. w jaki sposób wyraża swoje potrzeby (w jaki sposób komunikuje się z nami?) - czy krzyczy i płacze, czy pokazuje gestem, a może używa innych specyficznych sposobów komunikowania się?
 9. co dziecko je,
 10. czym jest karmione, jakie pokarmy są w jego diecie, a jakich spożywania konsekwentnie odmawia, czy karmione jest z butelki?

zabierz na wizytę ulubioną zabawkę Twojego dziecka

Dorośli:

Jeżeli pomocy neurologopedy potrzebuje osoba dorosła:

 1. zabierz kartę informacyjną ze szpitala (jeśli zaburzenia mowy są skutkiem udaru niedokrwiennego bądź krwotocznego mózgu, urazu, guza itp.)
 2. ważne, żeby pacjent przyszedł na wizytę z osobą, z którą spędza najwięcej czasu.

Logopeda Częstochowa u Pawełczaka

Logopeda Częstochowa Pawełczak

Centrum Neurologopedyczne GRAMMATICAL oferuje usługi neurologopedyczne i logopedyczne dla dzieci i dorosłych obejmujące:

1. Profilaktykę:

 • Dysleksja
 • Dysortografia
 • Dysgrafia
 • Jąkanie-zacinanie
 • Opóźniony rozwój mowy
 • Specyficzne zaburzenia rozwoju językowego SLI

2. Diagnozę:

 • Badanie sprawności narządów artykulacyjnych
 • Badanie słuchu fonematycznego
 • Badanie umiejętności rozumienia i nadawania mowy
 • Badanie poziomu artykulacji głosek
 • Badanie analizy i syntezy wzrokowej
 • Określenie poziomu zaburzeń typu SLI
 • Diagnozowanie dysleksji, dysortografii, dysgrafii
 • Kompleksowe badanie i określenie rodzaju afazji, dyslalii, dysartrii
 • Badanie dojrzałości szkolnej
 • Autyzm
 • Zespół Aspergera
 • Dysfagia

3. Terapię mowy:

 • Opóźniony rozwój mowy
 • Dyslalia
 • Upośledzenie umysłowe w różnym stopniu
 • Mózgowe porażenie dziecięce
 • Autyzm
 • Zespół Aspergera
 • Zespół Downa
 • Zaburzenia genetyczne i neurologiczne (afazja, dysartria)
 • Mutyzm
 • Specyficzne zaburzenia rozwoju językowego SLI
 • Korekcja i wspomaganie: dysleksji, dysortografii, dysgrafii
 • Jąkanie i zaburzenia fluencyjne
 • Osoby po udarze i urazach
 • Demencja
 • Choroba Parkinsona
 • Płodowy Zespół Alkoholowy FAS
 • ADHD
 • Dysfagia
 • Miastenia
 • Ćwiczenia doskonalące: orientację przestrzenną, koordynację i skupienie, słownik bierny, umiejętności logicznego myślenia i budowania wypowiedzi, percepcję wzrokową, słuchową i wiele innych.

Centrum logopedyczne prowadzi Pani Iwona Jarzabek

Poradnia logopedyczna Grammatical w Częstochowie od dziś w LEKARZ DOMOWY

W LEKARZ DOMOWY powstała poradnia logopedyczna. Specjalistka logopedii i neurologopedii Pani Iwona Jarzabek stosuje terapię logopedyczną i neurologopedyczną, dostosowaną do indywidualnych potrzeb, możliwości i oczekiwań pacjenta. Od wielu lat wspomaga osoby po udarach, urazach i wylewach. Pracuje z afatykami, osobami z chorobą Parkinsona i Alzheimera. Ponadto wspiera rodziny osób z demencją i stwardnieniem rozsianym.

Nasza specjalistka postara się zapewnić Ci najlepszą możliwą opiekę. Po więcej informacji zapraszamy tutaj...