Oddział ginekologii

...

Lekarze operujący w tym oddziale